Dla kogo przeznaczona jest ofert biura rachunkowego?

Bez kategorii

Usługi świadczone przez biura rachunkowe zwykle kierowane są zarówno do firm, jak i klientów indywidualnych. Wszechstronność większości z nich sprawia, że jedna kancelaria obsługuje najczęściej obie grupy zainteresowanych. Na ostateczną postać oferty wpływ mają pracownicy biura, a dokładniej ich wykształcenie, głównie ukończone specjalności oraz dotychczasowe doświadczenie. Ze względu na potrzeby rynku, zdecydowana część biur stara się oferować wszystkie usługi, jakie w zakresie rachunkowości i księgowości mogą być potrzebne klientom.

Oferta biura rachunkowego dla klientów indywidualnych

Osoby fizyczne potrzebują pomocy biur rachunkowych w znacznie mniejszym stopniu niż przedsiębiorstwa. Niemniej, mogą zwracać się do wykwalifikowanych księgowych z prośbą o wypełnienie pism kierowanych do Urzędu Skarbowego lub Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Poza standardowymi, corocznymi rozliczeniami podatkowymi, zdarza się, że potrzebują pomocy w kwestii podatków związanych np. z nabyciem lub sprzedażą wartościowych dóbr. Ponadto biuro może pomóc w przekształceniu osoby fizycznej w osobę prawną, czyli w założeniu działalności gospodarczej. Głównym zadaniem jest wtedy umiejętne zarejestrowanie nowej firmy w odpowiednich urzędach.

Oferta biura rachunkowego dla firm

Firmy najczęściej powierzają biurom rachunkowym kompleksową obsługę z zakresu księgowości, rachunkowości i dokumentacji pracowniczej. Profesjonaliści odpowiadają wtedy za prowadzenie księgi przychodów i rozchodów, ksiąg handlowych, bilansów rocznych, ewidencji środków trwałych, a przede wszystkim, za rozliczenia podatkowe i wszelkie inne formalności związane z wymogami Urzędu Skarbowego. Oprócz tego biuro rachunkowe zajmuje się dokumentacją pracowniczą, aktami osobowymi, listą płac oraz pozostałymi kwestiami wliczającymi się w obsługę spraw pracowniczych. W większości przypadków biuro wyręcza też firmy w kontaktach z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Wiele biur oferuje także dodatkowe usługi, dostosowując się do bieżących potrzeb klienta. Elastyczność pracowników jest tu jedną z najbardziej poszukiwanych cech.

Pozostałe usługi biur rachunkowych

Większość biur rachunkowych, w tym działające na warszawskim Mokotowie biuro katax.com.pl, pomaga również firmom oraz osobom dopiero planującym rozpoczęcie działalności gospodarczej w przygotowywaniu wniosków kredytowych i w staraniach o uzyskanie dotacji wszelkiego typu. Może zająć się także audytem wcześniejszej dokumentacji księgowej, optymalizacją podatków oraz innymi konsultacjami finansowymi.