Jakie czynności może wykonać notariusz Katowice?

Prawo

Potrzebując aktu notarialnego, należy udać się do notariusza. To standardowa myśl, która pojawia się w momencie kiedy zadawane są pytania odnośnie tego, co może zrobić notariusz. Jednak zakres obowiązków, działań notariuszy jest zdecydowanie szerszy. Warto poznać dokładnie informacje odnoszące się do pracy tego specjalisty. Wiedzieć jakiego rodzaju usługi świadczy. Jak załatwiać formalności, gdzie udział notariusza jest wymagany.

Notariusz Katowice, niezależnie od wagi sprawy, powinien przede wszystkim działać zgodnie z prawem. Nie może wykonywać żadnych czynności, które stoją w sprzeciwie do litery obowiązującego prawa. Również kiedy ma wątpliwości, może odmówić świadczenia usług.

Jego głównym zadaniem jest zabezpieczenie praw stron, które zgłaszają się do niego. Zabezpieczenie praw, które mogą mieć skutek prawny. Jakiekolwiek działania związane z uprawnieniami, notariusz powinien wykonać w miejscu prowadzonej działalności. Jest to oczywiście kancelaria notarialna. Oczywiście istnieją odstępstwa od tej reguły, gdy zachodzą specjalne okoliczności. Doskonałym przykładem jest tutaj realizacja czynności notarialnych, dotyczących obowiązku obecności osób, których stan zdrowia nie pozwala na przybycie do kancelarii notarialnej.

Do czego będzie potrzebny notariusz, do czego jest zobowiązany?

Wszelkiego rodzaju sporządzanie aktów notarialnych oraz poświadczających dziedziczenie. Notariusz sporządza poświadczenia, spisuje protokoły, sporządza również weksle, protesty czy czeki. To jednak nie koniec możliwości notariuszy. Według prawa może przyjmować na przechowanie od swoich klientów pieniądze, papiery wartościowe czy dokumenty o szczególnym znaczeniu. Bardzo popularną usługą wykonywaną przez notariuszy jest sporządzanie wyciągów dokumentów, sporządzanie odpisów oraz wypisów.

Działania notariusza objęte szczególną tajemnicą

Każdy notariusz ma obowiązek zachować tajemnicę, odnośnie spraw, w jakich bierze udział. Nie ma znaczenie waga realizowanego zlecenia. Obowiązek dotrzymania tajemnicy może nie ustępować nawet w sytuacji, kiedy klient zaprzestał współpracy z notariuszem. Zwolnienie z tajemnicy może nastąpić w wyjątkowych sytuacjach. Mowa tutaj o wezwaniu do składania zeznań przed sądem.

Ile kosztują usługi notariusza?

Praca notariusza wyceniana jest w sposób ustawowy, nie ma możliwości dowolności w ustalaniu stawek za sporządzone dokumenty, akty notarialnej. Każdy notariusz, niezależnie od miejsca w którym pracuje, niezależnie jaką pracę wykona, jest zobowiązany do wystawienia rachunku zgodnie z taksą która widnieje w rozporządzeniu. Naturalnie, podane taksy są maksymalne i nic nie stoi na przeszkodzie, aby notariusz zdecydował się zastosować obniżone stawki.

Więcej szczegółów dotyczących notariusza w Katowicach znajdziesz na stronie: http://onichimowski.pl

 

Jeśli zainteresował Cię ten artykuł to przeczytaj również inne: http://www.kpk.net.pl/2018/03/26/w-miescie-tak-duzym-jak-katowice-notariusz-jest-latwo-dostepny/