Czym się różni projektowanie logo strony www?

Biznes

Coraz więcej osób publikuje w sieci własne treści. Jeżeli na poważnie myślimy jednak o zarabianiu w ten sposób w internecie, powinniśmy dużo większy nacisk położyć nie tylko na produkcję treści, ale przede wszystkim i na ich promocję. Marketing i reklama strony www zaczyna się tak naprawdę już w momencie, w którym rozpoczyna się projektowanie logo i układu graficznego całego serwisu. Bardzo często zresztą cały design strony warunkowany jest wartościami z jakimi chcemy być kojarzeni. 

Dobrze zaprojektowana strona internetowa powinna przede wszystkim brać pod uwagę preferencje jej późniejszych użytkowników. Właściwie dobrane logo powinno być zawsze widoczne na stronie. Dobrą praktyką jest umieszczenie loga w lewej górnej części strony. Ostatnio coraz częściej jednak widujemy logo również po przeciwnej stronie ekranu. Na urządzeniach mobilnych jest to uzasadnione i poprawia użyteczność takiego serwisu internetowego.

Oczywiście właściwie zaprojektowane logo będzie bardzo mocnym elementem całej strony. Będzie sprawiało, że cały serwis będzie bardzo jednoznacznie kojarzy się z określonymi wartościami. Dobre logo powinno być bardzo charakterystyczne i łatwo rozpoznawalne a jednocześnie nie powinno być zbyt skomplikowane. Oczywiście projektowanie logo strony www jest bardzo podobne i opiera się na podobnych zasadach jak i projektowanie logotypów produktów czy usług ze świata realnego. Dużo łatwiej jest jednak dotrzeć ze swoimi treściami do grupy osób o określonej charakterystyce. Zdefiniowanie i  rozpoznanie potrzeb naszej grupy docelowej może w dużej mierze wpłynąć na sukces tego przedsięwzięcia.