Publiczna i prywatna klinika psychiatryczna – różnice

Zdrowie i uroda

W dzisiejszym, zabieganym świecie depresja, nerwica, uzależnienia i liczne zaburzenia osobowości nie są niczym nadzwyczajnym, a tym bardziej wstydliwym. Szacuje się, że przynajmniej raz w życiu epizody depresyjne przeżywa nawet 30% ludzkości. Czując spadek jakości życia, obserwując niepokojące objawy w swoim zachowaniu lub nie mogąc poradzić sobie z codziennością, warto pomyśleć o pomocy psychiatry. Jeśli specjalista stwierdzi, że najlepszym rozwiązaniem jest leczenie szpitalne, należy dokładnie rozważyć wybór odpowiedniej placówki. To właśnie od kliniki zależała będzie skuteczność i szybkość leczenia.

Etapy leczenia psychiatrycznego
Etapy leczenia psychiatrycznego są ściśle zależne od choroby lub zaburzenia, o jakim mowa, jednak plan ramowy leczenia wygląda podobnie w większości przypadków. Składają się na niego takie elementy, jak:
– diagnoza
– terapia właściwa
– terapia utrwalająca
Ewentualnie, po pierwszej fazie leczenia, można rozpocząć także rehabilitację, jeśli wymaga tego stan zdrowia leczonej osoby. Niestety, nie każda placówka może pozwolić sobie na zagwarantowanie pacjentom wszystkich wspomnianych elementów leczenia w pełnym wymiarze czasowym. Warto jednak szukać tej, która daje możliwość przepracowania wszystkich najważniejszych etapów.

Oferta publicznej kliniki psychiatrycznej
W ramach publicznej opieki zdrowotnej osoba potrzebująca pomocy psychiatrycznej trafia na oddział psychiatryczny szpitala ogólnego lub do specjalistycznego szpitala psychiatrycznego. Placówka jest zobowiązana do zapewnienia badań diagnostycznych i leków, przy czym nie może wystawiać pacjentowi recept do zrealizowania w aptece. Po przedstawieniu skierowania i pisemnej zgody, chory oddaje się pod kontrolę personelu szpitala. W nagłych sytuacjach skierowanie nie jest wymagane, jednak konieczne jest wykonanie przez specjalistę stosownych badań już na etapie izby przyjęć.

Czas pobytu w klinice psychiatrycznej zależy od wielu czynników, ale przede wszystkim, od problemu pacjenta, jego dokładnego stanu zdrowia i postępów w leczeniu. W wielu przypadkach oferta placówek publicznych musi być jednak dostosowana do jej możliwości finansowych i kadrowych. Często oznacza to wyraźne zawężenie terapii. Zdarza się, że niedostatecznie długi jest okres hospitalizacji. Bywa, że po etapie terapii właściwej, pacjent jest wypisywany i samodzielnie musi szukać dalszego wsparcia, by wytrwać we wprowadzonych w życie zmianach. Aby uniknąć takich sytuacji i mieć możliwość odbycia kompletnej terapii, warto rozważyć skorzystanie z oferty prywatnej kliniki psychiatrycznej.

Leczenie w prywatnej klinice psychiatrycznej
Najdogodniejszą opcją leczenia psychiatrycznego jest wybór rekomendowanej, prywatnej kliniki psychiatrycznej, jak np. NZOZ Medox, w której indywidualne podejście do pacjenta stanowi jeden z głównych czynników udanej terapii. Prywatne placówki gwarantują choremu pełen pakiet usług, do których zalicza się nie tylko diagnoza i terapia w podstawowym wymiarze godzin. W razie potrzeby, oferują także dodatkowe spotkania, bardziej zindywidualizowane formy terapii, psychoedukację, terapię utrwalającą osiągnięte efekty, a wielokrotnie również leczenie powikłań po chorobach psychicznych i uzależnieniach, czy nawet profesjonalną rehabilitację. Zapewniają również dobór leków i kontrolują ich zażywanie. Pracownicy takich placówek na bieżąco kontrolują ostępy w terapii i w razie konieczności, modyfikują ją, dostosowując do aktualnego stanu pacjenta.