Regały wysokiego składowania i ich zalety

Biznes

Dzisiaj popularność regałów paletowych rośnie z każdym rokiem. Dzięki nim bowiem można przechowywać o wiele więcej produktów na tej samej powierzchni. Aby jeszcze bardziej zminimalizować niezbędną do składowania towarów przestrzeń, bardzo często dzisiaj wykorzystuje się tak zwane regały wysokiego składowania. Zazwyczaj mianem tych regałów określa się te, na których towar przechowywany jest na wysokości powyżej 7 metrów. Najczęściej maksymalna wysokość regałów wysokiego składowania wynosi 25 metrów. Jest to wysokość, na którą bez problemu paleta z towarem może być uniesiona przez wiele wózków widłowych.
Regały wysokiego składowania to przede wszystkim znaczna oszczędność przestrzeni. Szacuje sie, iż w porównaniu z innymi, niskimi regałami, oszczędza się nawet do 85 procent powierzchni niezbędnej do magazynowania tej samej ilości towaru. Ponadto w magazynach gdzie zastosowano tego typu regały zazwyczaj znacznie zmniejsza się czas, który potrzebny do umieszczenia towarów w odpowiednim miejscu jak również do ich zdjęcia z miejsca przechowywania.

W przypadku takich regałów bardzo istotne jest przede wszystkim to, aby zostały one odpowiednio umocowane, w celu zapewnienia optymalnego bezpieczeństwa pracujących w ich pobliżu osób i maszyn. Coraz częściej więc można spotkać rozwiązania, gdzie elementy regału wysokiego składowania jednocześnie stanowią elementy konstrukcji nośnej magazynu. Dzięki temu nie tylko koszt wzniesienia magazynu znacznie się zmniejsza, ale także zazwyczaj czas, jaki jest potrzebny do postawienia i odpowiedniego wyposażenia magazynu w regały jest o wiele krótszy.
W magazynie, gdzie stosuje się ten typ regałów bardzo istotne jest zapewnianie odpowiedniej ilości przestrzeni dla poruszających się tam wózków i innych maszyn. Dobrze jest więc, jeżeli projekt zagospodarowania magazynu zostanie przygotowany przez fachowców, którzy doskonale znają regulujące te kwestie przepisy jak również wymogi poszczególnych wózków, jak chodzi o bezproblemowe manewrowanie nimi.